Fotowoltaika

Ekologia

Łącząc panele solarne z pompą ciepła, zadbasz o środowisko naturalne.

Korzystaj nawet zimą

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem całorocznym.

Energia słoneczna

Zmniejsz rachunki za prąd dzięki wykorzystaniu paneli solarnych.

OFERUJEMY DOMOWE ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

Systemy produkcji energii elektrycznej dla domu pozwolą znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną. W sytuacji zastosowania pompy ciepła do ogrzewania domu, panele słoneczne pokryją koszty związane z jej eksploatacją. Inwestycja może być finansowana w całości z linii kredytowo-dotacyjnej PROSUMENT bez wkładu własnego inwestora.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania z linii PROSUMENT:

  • dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosi 40% (30% po 2015 r.)
  • dofinansowanie do mikroinstalacji pomp ciepła wynosi 20% maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł dla osoby fizycznej
  • dla instalacji o mocy do 10 kW koszt kwalifikowany brutto to 8 000 zł/kWp
  • kredyt wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielany jest przez Bank ze środków udostępnionych przez NFO¦iGW
  • oprocentowanie pożyczki/kredytu to 1%
  • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat od daty zawarcia umowy kredytu
  • maksymalny okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu
  • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu wynosi 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia
  • więcej informacji uzyskają Państwo na www.nfosigw.gov.pl

Instalacja zaczyna być opłacalna po włączeniu jej do sieci energetycznej (ON-GRID). Produkowana energia elektryczna będzie zużywana przez włączone odbiorniki energii, np. pompę ciepła. Ewentualne nadwyżki energii będą sprzedawane do sieci energetycznej.

W przypadku zwiększonego poboru mocy przez urządzenia domowe, brakująca energia będzie pobierana z sieci. Rozliczenie następuje w okresach półrocznych zgodnie z ustawą OZE.

Producenci

Produkt – Fotowoltaika

Pokaż wszystkie

Po więcej ze świata Klimatyzatorów, Pomp Ciepła oraz Fotowoltaiki zapraszamy na nasz profil na Facebook.

Dołącz do nas