OFERUJEMY DOMOWE ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE

Systemy produkcji energii elektrycznej dla domu pozwolą znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną. W sytuacji zastosowania pompy ciepła do ogrzewania domu pokryją koszty związane z jej eksploatacją. Inwestycja może być finansowana w całości z linii kredytowo-dotacyjnej PROSUMENT bez nakładu własnego inwestora.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania z linii PROSUMENT:

 • dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosi 40% (30% po 2015 r.)
 • dofinansowanie do mikroinstalacji pomp ciepła wynosi 20% maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł dla osoby fizycznej
 • dla instalacji o mocy do 10 kW koszt kwalifikowany brutto to 8 000 zł/kWp
 • kredyt wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielany jest przez Bank ze środków udostępnionych przez NFO¦iGW
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat od daty zawarcia umowy kredytu
 • maksymalny okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu wynosi 6 miesięcy od daty zakoñczenia przedsięwzięcia
 • więcej informacji na www.nfosigw.gov.pl


 • Żeby instalacja była opłacalna powinna być włączona do sieci energetycznej (ON-GRID). Produkowana energia będzie zużywana przez włączone odbiorniki energii np. pompę ciepła. ewentualna nadwyżka produkowanej energii elektrycznej będzie sprzedawana do sieci energetycznej, a w przypadku zwiększonego poboru mocy przez urządzenia domowe brakująca energia będzie pobierana z sieci energetycznej. Rozliczenia będą odbywały się w okresach półrocznych zgodnie z ustawą o OZE.
  Ilustruje to poniższy schemat (kliknij obrazek).


  źródło: www.sma.de